Temel Başlangıç

Tr uzantılı domain başvuruları

   Tr uzantılı bir domain alabilmeniz için öncelikli olarak ODTÜ nic.tr'ye başvuruda bulunmamız gerekmektedir. Alan adınız ile birlikte talep edilen belge ve bilgileri tarafımıza mail olarak iletmeniz durumunda başvurunuz yapılacaktır. Belge ile yapılan başvurularda, belgelerin üzerine ilgili alan adının okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
( Mail adresimiz : bilgi@sitenizolsun.com )


Alan adı sorgulaması için tıklayınız.

".com.tr" uzantılı domain başvurusu için talep edilen bilgi ve belgeler

  Alan adı başvurunuzu yapabilmemiz için aşağıdaki bilgileri tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

  Firma adı 
  Başvuran kişinin ad soyad 
  Telefon numarası 
  Adresi 
  Vergi Dairesi 
  Vergi Numarası 

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


"bel.tr" uzantılı domain başvurusu için talep edilen bilgi ve belgeler

  Alan adı başvurunuzu yapabilmemiz için aşağıdaki bilgileri tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

  Kuruluş adı 
  Başvuran kişinin ad soyad 
  Telefon numarası 
  Adresi 
  Vergi Dairesi 
  Vergi Numarası 

  Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


"org.tr" uzantılı domain başvurusu için talep edilen bilgi ve belgeler

  Alan adı başvurunuzu yapabilmemiz için aşağıdaki bilgileri tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

  Dernek/Kuruluş adı 
  Başvuran kişinin ad soyad 
  Telefon numarası 
  Adresi 
  Vergi Dairesi 
  Vergi Numarası 

".org.tr" için gerekli belgeler

  Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

  Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

"web.tr" uzantılı domain başvurusu için talep edilen bilgi ve belgeler

  Alan adı başvurunuzu yapabilmemiz için aşağıdaki bilgileri tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

  Kurumsal başvuru ise kuruluş adı 
  Başvuran kişinin ad soyad 
  Telefon numarası 
  Adresi 
  Vergi Dairesi 
  Vergi Numarası 

".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.