Temel Başlangıç

Numaraya tıklandığında arama yapma

Aşağıdaki kodları işlem yapmak istediğiniz sayfanızı panelde açarak HTML Ekle alanına ekleyerek kendi bilgilerinize göre kayıt ediniz.

6494461709
<a href="tel:+6494461709">6494461709</a>