Temel Başlangıç

Bir yazıya dosya bağlantısı vermek

Bir yazıya dosya bağlantısı verilmek istendeğinde (yazıya tıklanınca bir dosyayı indirmeyi sağlamak için) aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.